Akryloamid jest substancją zanieczyszczającą i ma negatywny wpływ na organizm ludzki. Najwięcej tej substancji powstaje w żywności o wysokiej zawartości węglowodanów i niskiej wilgotności.

 Co to jest akryloamid?

Akryloamid to związek organiczny o niskiej masie cząsteczkowej i wysokiej rozpuszczalności w wodzie powstający z naturalnie występujących składników w niektórych środkach spożywczych – asparaginy i cukrów – podczas ich obróbki w temperaturze przekraczającej zwykle 120°C i przy niskiej wilgotności. Powstaje on głównie w bogatych w węglowodany pieczonych lub smażonych środkach spożywczych, których surowce, na przykład zboża, ziemniaki i ziarna kawy, zawierają jego prekursory.

Poziom akryloamidu

Poziomy akryloamidu w niektórych środkach spożywczych wydają się być o wiele wyższe niż w porównywalnych produktach należących do tej samej kategorii. Komisja uznała więc za wskazane, aby właściwe organy państw członkowskich przeprowadziły dochodzenia, badając metody produkcji i przetwórstwa stosowane przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze.

Rozporządzeniem Komisji (UE)

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2158 od kwietnia 2018 r. zostanie wprowadzony obowiązek stosowania określonych praktyk (środków łagodzących) przez przedsiębiorstwa spożywcze, które produkują i wprowadzają na rynek środki spożywcze.

Branża cukierniczo-piekarska wobec Rozporządzenia

Dla branży cukierniczo-piekarskiej kluczowe informacje zawarte w Rozporządzeniu Komisji to m.in.:

Art. 1 ust. 2: „podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze, które produkują i wprowadzają na rynek środki spożywcze wymienione w ust. 2, stosują zgodnie z art. 2 środki łagodzące określone w załącznikach I i II w celu osiągnięcia najniższych racjonalnie osiągalnych poziomów akryloamidu poniżej poziomów odniesienia określonych w załączniku.

Środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, to: pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie: ciastka, herbatniki, suchary, batony zbożowe, podpłomyki, rożki, wafle, bułeczki i pierniki, a także krakersy, pieczywo chrupkie i substytuty pieczywa. W tej kategorii krakers to suchy herbatnik (wypiek na bazie mąki zbożowej); żywność dla dzieci i produkty zbożowe przetworzone przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013”.

Przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek wymienione środki spożywcze, są zobowiązane do:

1. Stosowania środków łagodzących (zał. I i II).

2. Prowadzenia rejestru stosowanych środków łagodzących określonych w zał. I i II.

3. Obierania próbek i przeprowadzenia analiz w celu określenia poziomu akryloamidu w środkach spożywczych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III oraz rejestrowania wyników pobierania próbek i analiz.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2158

Fot. Thinkstock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij