W dniach 20 i 28 września br. odbyły się spotkania organizowane przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat znaczenia norm i zaleceń żywieniowych dla dzieci i młodzieży. Spotkania skierowane były do pracowników instytucji publicznych nadzorujących placówki oświatowe.

Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży
Otyłość zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, co roku obserwuje się wzrost liczby młodych osób dotkniętych tym zaburzeniem. Ograniczenie aktywności fizycznej i łatwy dostęp do żywności wysokoprzetworzonej wymieniane są jako główne czynniki sprzyjające rozwoju nadwagi i otyłości we wszystkich grupach społecznych. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. Badania z 2014 roku pokazują, że 20% polskich dzieci i młodzieży boryka się z nadwagą i otyłością. Podobna sytuacja ma miejsce w pozostałych krajach europejskich, gdzie nadwaga i otyłość występuje u co czwartego dziecka i nastolatka. Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia podkreślają, że konsekwencją otyłości u dzieci i młodzieży mogą być schorzenia układu sercowo-naczyniowego (m.in. cukrzyca typu 2), nowotwory, kamica żółciowa, czy zaburzenia psychiczne spowodowane poczuciem wykluczenia z życia społecznego. Walka z nadwagą i otyłością u dzieci wymaga zwrócenia uwagi na tzw. „modyfikowalne” czynniki ryzyka otyłości, do których należąm.in. nieprawidłowe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna.

Rola palcówek edukacyjnych w powstrzymaniu epidemii otyłości
Odpowiedzią na problem nadwagi i otyłości u najmłodszej grupy społecznej był projekt edukacyjny Instytutu Żywności i Żywienia i Swiss Contribution pn. „Zachowaj Równowagę”, realizowany w latach 2011–2016. Jednym z zadań projektu była „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”. Wśród 1600 przedszkoli i szkół (blisko 400 tys. dzieci) objętych działaniami, spadek częstości występowania nadmiernej masy ciała odnotowano w przypadku 1% uczniów. Beneficjentami przeprowadzonego projektu są nie tylko dzieci i środowisko szkolne, ale również rodzice, którzy dzięki materiałom udostępnionym rzez Instytut uzyskali informacje na temat zasad racjonalnego żywienia, a także zdobyli wiedzę niezbędną do komponowania zbilansowanej diety.

Kolejna inicjatywa Instytutu Żywności Żywienia
Instytut Żywności i Żywienia organizuje cykl konferencji i warsztatów w ramach Narodowego Programu Zdrowia pt. ”Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych”.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
Wykłady eksperckie i kilkugodzinne warsztaty będą ukierunkowane na wszystkie aspekty i zagadnienia dotyczące prawidłowego odżywiania, a także metod produkcji i sposobów dystrybucji żywności, w tym jej przygotowywania do konsumpcji w gastronomii.

Program serii spotkań skierowany jest do przedstawicieli:
• administracji rządowej kontrolującej placówki oświatowe (przedszkola, szkoły),
• branży cateringowej, w tym przedsiębiorstw sektora żywienia zbiorowego oraz żywienia w placówkach edukacyjnych i szpitalach,
• branży przedsiębiorstwa sektora FMCG, mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze.
Cykl spotkań otworzyły warsztaty skierowane do pracowników administracji rządowej odpowiedzialnych za kontrolę stołówek szkolnych. Spotkanie spotkało się dużym zainteresowaniem – w warsztatach uczestniczyło ponad 130 osób reprezentujących jednostki z całego kraju.
Spotkania organizowane będą cyklicznie w okresie IX-XII 2018 r.

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, fot.: iStock


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij